İthalat ve İhracat Hizmeti

– İthalat ve İhracat için gerekli olan izin belgelerinin alınması.
– Dahilde işleme izin belgelerinin alınması, kapatılması, takip edilmesi.
– Yatırım Teşvik Belgelerinin alınması, revizesi, kapatılması.
– GTİP tespitinin yapılması.- Ata Karnesi ve Fuar işlemleri.
– Gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan tüm belgelerin alınması ve düzenlenmesi.